Home Uncategorized Londra’da ön yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için bin adet...

Londra’da ön yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için bin adet gül dağıttılar.

1107
0

Londra’da İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından ‘Buyu­run, Ben Müslümanım’ adıyla düzenlenen etkinliğin ikincisi cu­martesi günü gerçekleştirildi. Sokak etkinliği büyük bir ilgiyle karşılandı. Şehrin neredeyse her metro ve tren hattının geçtiği King Cross İstasyonu çıkışında düzen­lenen etkinlik çerçevesinde kuru­lan stantta, yoldan geçenlere kır­mızı gül verildi, İslamiyet hakkında broşürler dağıtıldı. ‘Buyrun, Ben Müslüman’ım’ etkinliği Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, İngil­tere gibi Avrupa’nın birçok ülke­sinde ve Avusturalya’da kamuya açık alanlarda, alışveriş caddele­rinde, çarşılarda ve şehir merkez­lerinde 200’den fazla noktada ger­çekleştirildi.

IGMG İngiltere Bölgesi Gençlik Başkanı İbrahim Türkmen, etkin­likle ilgili şunları söyledi; “Ön yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teş­vik etmek için binlerce genç Müs­lüman tüm Avrupa’da sokaklarda oldular. Gençler aynı ülkede ya­şadıkları insanlarla ‘Buyrun, Ben Müslüman’ım’ mottosuyla temasa geçerek, kendilerini tanıttılar ve bu temas vasıtasıyla korku ve ön yargıları yıktılar. İnsanlarla birey­sel olarak iletişime geçmek, anlaş­mayı ve empatiyi teşvik etmenin en doğal ve en iyi yoludur. Bu ger­çek, sayısız araştırmayla kanıtlan­mıştır. İnsanların birbirleriyle te­maslarının olmadığı yerlerde ön yargılar daha çok kendini göste­rir. İslam düşmanlığının en yaygın olduğu yerler, Müslümanların en az oranda yaşadığı yerlerdir. Bu etkinlikle birlikte, Müslümanlarla ve gayrimüslimlerle karşılıklı ileti­şimi ve arada köprüler kurulmasını teşvik etmek istiyoruz.”

Asıl hedefin insanların yakın­laşması ve birbirlerini tanıması olduğunu ifade eden Türkmen, açıklamasının devamında, “Özel­likle terör tehdidi ve İslam düş­manı gösterilerin gündemi sürekli olarak meşgul ettiği bu günlerde bu gibi etkinlikler daha da önem kazanmaktadır. ‘Buyrun, Ben Müslüman’ım’ etkinliği için ha­zırlanan bilgilendirme amaçlı el ilanları ücretsiz olarak insanlara sunuldu. Bu el ilanlarında etkinli­ğin açıklaması yapılırken, karşılıklı iletişimin neden önemli olduğu da anlatıldı. Etkinliğe katılmayı kabul eden insanlara jest olarak birer gül hediye edildi. IGMG inisiyatifiyle başlatılan ve konsepti hazırlanan “Buyrun, ben Müslüman’ım” etkin­liği Avrupa genelinde 500’ü aşkın cami cemiyeti tarafından bulun­dukları bölgelerde bilgilendirme stantları eşliğinde gerçekleştirili­yor” dedi.