Home Uncategorized Yurtdışında çalışan Türklere erken emekliliği ön gören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

Yurtdışında çalışan Türklere erken emekliliği ön gören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

1441
0

Kanun teklifi özellikle yurtdışı borçlanması yapanlara büyük olanaklar sağlıyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 75 milletvekilinin imzasıyla yurtdı­şında yaşayan Türklere erken emekliliği ön gören kanun tekli­fini teslim etti.

Sunulan kanun teklifinin ya­salaşması halinde Türkiye’ye si­gortası başlatılmış ancak çalışma hayatını yurtdışında sürdürmüş bir vatandaş Türkiye’de emekli olabilecek. Yasa teklifi uyarında yurtdışı borçlanma bedeline esas prim oranı yüzde 32’den 45’e yük­seltilecek. Günlük borçlanma be­deliyse 27.29 TL’den 38.37 TL’ye yükseltilecek. Teklifin yasalaş­ması halinde SGK borçlanması son bulacak ve herkes yalnızca Bağ-Kur’dan borçlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ka­dir Denizci, TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi ile ilgili ‘’Yurtdışında yaşayan vatandaş­larımız Türkiye’de düşük maaş alıp ve yüksek ödeme yaparak genç yaşta emekli olacaklar.’’ değerlendirmesinde bulundu. 75 milletvekilinin sunduğu ka­nun teklifinin Ağustos ayında kabul edileceği iddialarının ko­nuşulduğunu anımsatan Denizci, vatandaşlara işlemleri başlatma ve SGK’ya gitmesi önerisinde bu­lundu. Yurtdışı Borçlanması Ya­pan Vatandaşlara Fırsat Doğuyor Türkiye’de asgari ücrete her yıl zam geldiğini işaret eden Denizci, borçlanma yapan vatandaşların şanslı olacağını belirtti.

Denizci, kanun teklifinin yurt­dışında işe girişin Türkiye’de başlangıç sayılmayacağını söy­leyerek ‘’İşe girişleri konusunda 1999 yılı öncesinde herhangi bir sorun söz konusu değil. Ancak 1999’dan sonraysa 2000’li tarih­ler 2005-2006 ve hiç sigorta gi­rişi olmaması halinde başvuru yapılan yıl geçerli olacak.’’ diye ekledi. SSK Kalkacak, Yalnızca Bağ-Kur’a Göre İşlem Alınacak Yurtdışında işe girişin sayılma­ması halinde maaş tutarının dü­şeceğini söyleyen Denizci, yaşın geriye çekileceğini konuştu.

Denizci, ‘’Yaş ise geriye çekili­yor. Yani kişi 50 yaşında olacaksa 55 yaşında emekli oluyor. Bir önek vermek gerekirse; 1980’de yurt dışına girişi olan bir kişinin 3 bin 600 günden 98 bin TL ya­tırarak tahmini olarak 2 bin ve üstü maaş alarak emekli olabili­yordu. Bu kanun teklifi kabul edi­lirse eğer, ön görülen maddelere baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Türkiye’de kişinin girişinin olma­dığını varsayarsak; yaş, gün ve yıl emeklilik şartları vardır.

20 yıl borçlanma yaptığı za­manda, 7 bin 200 günden ödeme yapacak. Bu ödemeyi 27,29 TL yerine 38,37 TL’den yapacak. Be­nim tavsiyem bir an önce işlem­lerini başlatsınlar, başvurularını yapsınlar. Borçlarının tamamını yatırsınlar ki bu yasadan etkilen­mesinler. Şöyle bir madde daha var. 5510 sayılı kanunun birinci fıkrasının dördüncü bendine göre işlem yapılacak. Bu da ‘SSK tama­men kalkacak, Bağ-Kur’a göre iş­lem yapılacak’ demek oluyor.’’ açıklamasında bulundu.